Dr.Q® S.O.S

Dr.Q® S.O.S

Dr.Q® ​SOS toprak ıslahında ve toprak pH düzeyini ayarlamada kullanılabilecek, elementer formda etkin bir sıvı kükürttür. Damlama ve yağmurlama sistemleri ile sulamaya uygundur. Partikül çapları düşük olduğundan bitkileriniz tarafından rahatlıkla alınabilir. Sera örtüsüne zarar vermez. Uygulama sonrası ısıya bağlı olarak bir kaç gün içerisinde etkisini göstermeye başlar. İçeriğinde S formunda kükürt bulunur. Toplam kükürt içeriği 1 litrede 800 gramdır. Toz kükürt, tanecik boyutu nedeniyle toprakta çok uzun sürede çözünür. Sıvı kükürt ise üretim tekniği gereği 0,1 - 5 mikron arasında tanecik boyutuna sahip olduğu için toprakta 1 hafta içerisinde çözünür ve etkisini hemen gösterir.

 • Toprak ıslahında ve toprak pH düzeyini ayarlamada kullanılabilecek en etkin üründür.
 • Kök ve yaprak mantarlarına iyi gelir.
 • Organik tarımda toprak ıslahında izin verilen ender maddelerden biridir.
 • Bitkinin tüm gelişim dönemlerinde kullanılabilir.
 • Ekim öncesi ve ekim anında kullanılabilir.
 • Topraktaki kireci ve tuzluluk oranını en kısa sürede düzenleyen ve düşüren etkin bir üründür.
 • Ürünlerin donmaya karşı direncini ve kışa dayanıklılığını arttırır.
 • Gece ve gündüz arasında oluşan sıcaklık farklarını azaltır ve düzenler.
 • Ürünün daha erken olgunlaşmasına yardımcı olur.
 • Ürünün gerekli olan iz elementlerinin alımını kolaylaştırıp ürün verimini arttırır.
 • Ürün için tehlike arz eden birçok haşere böcek türünü bitkiden uzak tutar.
 • Kuraklığa karşı toprağın direncini arttırır.
Kullanım miktarları toprak pH düzeyi ve yapısına göre farklılıklar gösterir. ​