Dr.Q® NOF

Dr.Q® NOF

Dr.Q® NOF topraktan uygulanmak üzere geliştirilmiş organik ve çevre dostu bir bitki besinidir. İçeriğindeki doğal aminoasitler kökler tarafından doğrudan alınabilir. Dr.Q® NOF 'un içerdiği organik materyaller ve aminoasitler, toprak pH 'sını düzenler ve bitki besin maddelerinin alımını kolaylaştırır. Toprağın kabarmasını ve bitkide kuvvetli saçak kök oluşumunu sağlar. Dr.Q® NOF makro ve mikro elementlerini hücre zarından geçebilecek doğal şelat halinde bünyesinde bulundurur.

  • Köklendirir ve bitkide kuvvetli saçak kök oluşumunu sağlar
  • Topraktaki organik maddeyi artırır ve toprağı ıslah eder
  • Kimyevi gübrelerin alımını artırır
  • Toprağı ısıtır

(English)

Total Organic Matter

40 %

Organic Nitrogen (N)

2 %

Total Nitrogen (N)

2 %

Water Soluble Potassium Oxide (K2O)

1 %

pH

3 – 5

Available in

Dr.Q® NOF her cins bitkide (sebzeler, meyve ağaçları, süs ve salon bitkileri, kesme çiçekler, yeşil alanların bakımı, tarla, yem, endüstri, yağ ve baharat bitkileri) ve farklı büyüme aşamalarında kullanılabilir. Dr.Q® NOF bitkilerde tohum çimlenme ve fide aşamasından başlayarak büyüme, çiçeklenme, meyve bağlama dönemlerinde toprağa uygulanabilir. Seralar gibi örtülü alanlarda, modern ve yoğun yetiştiricilikte her mevsimde toprağa verilebilir.
Dr.Q® NOF sıvı ve organik yapıdadır. Su ile rahat karıştırılır, bu nedenle toprağa uygulanması kolay bir gübredir. Dr.Q® NOF 'un bitkiler küçükken az miktarda, büyüdükçe artan miktarlarda kullanılması önerilir. Böylece verim ve kalitenin en ekonomik biçimde artması sağlanmış olur. Dr.Q® NOF tohum çimlendirme fide/fidan büyütme, can suyu olarak kullanıldığında en az 100 misli sulandırılarak uygulanmalıdır. Dr.Q® NOF 'un 1 dekar alana 1 seferde uygulama miktarı 15 – 20 kg'dır. Ancak bol ve kaliteli ürün almak için bir yetiştirme sezonunda bu miktar korkusuzca 150 – 200 kg'a kadar çıkarılabilir. Karık ve salma sulama sistemlerinde ise doğrudan suya karıştırılarak kullanılır. Ancak sulamadan önce dikim yapmak isteniyorsa gereken miktarda Dr.Q® NOF 2-3 misli sulandırılarak pülverizatörle toprak yüzeyine püskürtülür ardından sulama yapılır.