Dr.Q® CRAB-X

Dr.Q® CRAB-X

Dr.Q® CRAB-X / Dr.Q® BULLDOZER uygulanan yerde anında görüntü vardır. Dr.Q® CRAB-X / Dr.Q® BULLDOZERuygulamasının mucizevi etkileri 1-3 gün gibi çok kısa bir sürede gözle görülebilir. Çok hızlı ve yüksek etkiye sahip özel bir üründür. Dr.Q® CRAB-X / Dr.Q® BULLDOZER, organik asitler kompleksidir. Tamamen doğal yapıda olup bitkiye verildiğinde toprakta olan bütün elementleri, karbon bileşikli karboksilik asitler sayesinde, şelatlayıp bitkilerinizin alımına sunar. Dr.Q® CRAB-X / Dr.Q® BULLDOZERtopraktan alınamayan bütün elementlerin alımını hızlandırır. Asidik karakterde olduğundan (pH=1) topraktaki demir, çinko, bakır, mangan vs. gibi iz elementlerin bitki tarafından rahatlıkla alınmasını sağlar. Bu arada topraktaki kireci de çözerek kalsiyum (Ca) olarak alımını sağlar. Dr.Q® CRAB-X / Dr.Q® BULLDOZER hem toprak, hem de yapraktan uygulanabilen yüksek kalitede bir organik asit karışımıdır.

  • Bitkilerin kök gelişmesini teşvik eder (köklendirici)
  • Yüksek etkiye sahip bir dezanfektandır.
  • Tarlada kalan anızın kısa sürede bozulmasını sağlar
  • Azot, fosfor, potas, demir, çinko gibi elementlerin bitkiler tarafından kolaylıkla alınmasını sağlar
  • Killi toprakların yapısını hafif hale getirir
  • Toprakta tuz birikimini önler. Topraktaki tuzu parçalayarak tuzluluğu düşürür
  • Çorak toprakları ıslah edilmesinde kullanılan üstün kalite bir toprak düzenleyicisidir
  • Topraktaki mevcut olan makro ve mikro (iz element) besin elementleri şelatlayarak alınımını arttırır
  • Su ve havanın toprağın içinde daha iyi şekilde dolaşmasını sağlar
Dr.Q® CRAB-X / Dr.Q® BULLDOZER yüksek teknoloji kullanılarak elde edilen üstün kalitede bir üründür. Yenilebilen kısımları toprağın altında bulunan şeker pancarı, patates, soğan, sarımsak, havuç, turp, kereviz vs. gibi yumrulu bitkiler başta olmak üzere her türlü üründe önemli oranda verim artışı sağlar, pancarda şeker oranını yükseltir.

Bitki Adı Uygulama Zamanı ve Dozajları
Topraktan Yapraktan
Şeker Pancarı, Kırmızı Pancar Geniş toprak uygulaması: Toprak ekime hazırlandıktan sonra dekara 1 lt.
Sıravari/Şerit uygulaması: Ekimi takiben dekara 1 lt. uygulanır
İlk uygulama ekimden 10-12 hafta sonra dekara 100 cc dozunda uygulanır. 2-3 hafta sonra uygulama aynı dozda tekrarlanır
YUMRU BİTKİLER

Patates, soğan, havuç, vb.

Geniş toprak uygulaması: Toprak ekime hazırlandıktan sonra dekara 1 lt.
Sıravari/Şerit uygulaması: Ekimi takiben dekara 1 lt. uygulanır
Bitkiler 20-25 cm yüksekliğe erişince dekara 100 cc uygulanır, 15-20 gün sonra aynı dozda uygulama tekrarlanır
TARLA BİTKİLERİ

Pamuk, mısır, hububat, ayçiçeği, vb.

Geniş toprak uygulaması ve Sıravari/Şerit uygulamasında dekara 1 lt. uygulanır. Sezon boyunca 5-6 kez uygulama tekrarlanır Bitkiler 20-25 cm boya erişince dekara 100 cc tek başına veya yaprak gübreleri, bitki gelişim düzenleyicileri ve pestisitlere aynı dozda katılarak kullanılır. Gerekirse 20 gün sonra aynı dozda uygulama tekrarlanır.
SEBZELER

Domates, salatalık, biber, patlıcan, fasulye, kavun, karpuz, vb.

Şaşırtılan ürünlerde fidelerin şaşırtılması esnasında 1 lt. can suyuna katılarak fidelere verilir.
​Seralarda damla sulamada dekara 1 lt. dozda 1 ay ara ile 2-3 defa uygulanır.
Bitkiler 20-25 cm boya erişince dekara 100 cc tek başına veya yaprak gübreleri, bitki gelişim düzenleyicileri ve pestisitlere aynı dozda katılarak kullanılır. Gerekirse 20 gün sonra aynı dozda uygulama tekrarlanır.
MEYVELER

Yumuşak ve taş çekirdekli meyve ağaçları, Narenciye, Bağ, Zeytin, Fındık, Muz, vb.

Vejetatif gelişme başlayınca 10 Lt suya 100 cc karıştırılarak ağaç başına ağacın taç izdüşümüne gelecek şekilde toprağa verilir veya sıvı gübreler, damlama sulama veya sulama katılarak dekara  1 lt. dozda uygulanır. Yaprak gübreleri, bitki gelişim düzenleyicileri veya pestisitlere 100 lt suya 100 cc dozunda katılarak, onların uygulamaları esnasında, doğrudan yapraklara pülverize edilir.