Agripon - SC

Agripon - SC

Agripon®-SC toprak yapısındaki olumsuzlukları gidermek için özel olarak geliştirilmiş, yüksek etkiye sahip güçlü bir toprak düzenleyicidir. Toprak sıkışması, taban taşı, kaymak tabakası oluşumu ve toprak erozyonunu önlemede en etkili yol Agripon®-SC uygulamasıdır. Uygulaması son derece basit ve ekonomik olan Agripon-SC sıfır toksisitesi olan, biyolojik olarak parçalanabilen özel formülüyle çevre dostudur. Ürünlere ve çayır/meralara güvenli bir şekilde uygulanabilir. Yılın her döneminde, her türlü sulama sisteminin kullanıldığı arazilerde bütün herbisitler, pestisitler ve gübreler ile birlikte toprağa uygulanabilir. Toprak sıkışması (kompaksiyon) ve taban taşı (hardpan) gibi problemler toprağın fiziksel ve biyolojik yapısında bozulmalara neden olur. Toprak yapısındaki bu olumsuzluklar toprak işlemeyi zorlaştırarak maliyetleri artırmakla beraber, bitkilerinizin sağlıklı bir şekilde gelişmesini de engelleyerek verimde ciddi kayıplara yol açar. Ayrıca erozyonun artmasına neden olur. Agripon®-SC özel formülüyle sağladığı mükemmel arazi koşulları ile çiftçinin en güçlü silahı olmuştur. Her türlü tarımsal faaliyette (meyvelerde, sebelerde, pamukta, tahıllarda, vb.) yoğun bir şekilde ve güvenle kullanılan Agripon®-SC ‘nin toprak ve su yönetimindeki başarısı yıllardır çiftçiyi memnun etmiştir. Agripon®-SC uygulandığında toprak içerisindeki, suyun çekim ile hareketine imkân sağlayan, mikroskobik kanallara sızarak burada işlev gösterir. Suyun sıkışmış toprak içerisindeki hareketi ile birlikte toprağın derinliklerine doğru ilerleyerek toprak içerisindeki kapiler boşlukların hacmini artırır ve sert tabakaların kırılmasını sağlar.

Yılın her döneminde uygulanabilir, sonbaharda hasattan sonra ve ilkbaharda ekim veya dikimden 2-3 hafta önce 60 ml/da dozunda toprağa pülverize edilerek uygulanmalıdır. Yoğun toprak sıkışması (kompaksiyon) görülen topraklarda ve ilk yıl uygulamalarında 100 ml/da doz uygulanmalıdır. Herbisitler ve pestisitler ile birlikte kullanılabilir. Tamamı suda çözünür olan Agripon®-SC dip kompaksiyonu ile savaşabilmek için aşağıya doğru hareketinde neme ihtiyaç duyar. Bunun için uygulamadan önce toprak mutlaka nemli olmalı ve uygulandıktan sonra Agripon®-SC 'nin toprak içindeki dikey hareketi için yağışlardan önce uygulama yapılmalı ya da uygulamadan sonra sulama yapılmalıdır. Agripon®-SC her türlü spreyleme ekipmanı ile kullanılabilir. NOT: Agripon®-SC toprakta dikey olarak hareket ettiğinden dolayı bitki besleme ürünleri ve diğer ürünlerin de toprağın derinlerine nüfuz etmesini sağlamak için de kullanılmaktadır.